HİSSELİ GAYRİMENKULÜN KİRA BEDELİ BANKADA HER BİR HİSSEDARIN HESABINA AYRI AYRI MI GÖNDERİLECEKTİR? TEVSİK ALT SINIRI NASIL DİKKATE ALINACAKTIR?

Burada soru şu; gayrimenkulün birden fazla hissedarının bulunması durumunda, ödemenin her bir hissedara banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü üzerinden ayrı ayrı mı yapılacağı ve 500 liralık tevsik sınırının hisse itibariyle mi, yoksa konutun toplam kirası dikkate alınarak mı belirleneceğidir.

VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI

  VERGİ USUL KANUNU 359 UNCU MADDE: “KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI” Vergi kaçakçılık suçu ve cezası Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 5728 sayılı Kanunun 276 ıncı maddesiyle değişen metni aşağıdaki […]