Vergi İncelemesi nedir?

Vergi Usul Kanununda vergi incelemesi tanımı yapılmamıştır. Kanunun 134 üncü maddesinde vergi incelemesinin amacının, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Vergi İncelemesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında […]

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ

GİB TARAFINDAN YAYIMLANAN MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: Mükellef Hakları Bildirgesi Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin […]