İntifa Hakkı Nedir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 794-822 maddelerinde intifa hakkının konusu, kurulması, terkini, sona erme sebepleri , süresi ve diğer hususlara yer verilmiştir. İntifa hakkı konusu, kurulması ve sona ermesine ilişkin hükümler Türk Medeni […]

Özelge: Petrol Dağıtım Şirketine İntifa Hakkı Devrinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı   : B.07.1.GİB.0.03.41/4131                                                          24.08.2006 – 66589 Konu : ……………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) İlgi : ……………… tarihli ve ……………… sayılı yazınız. İlgide kayıtlı […]