Millet Bahçeleri Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin, “Tanımlar” maddesinde millet bahçeleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, […]

TAKS, KAKS, EMSAL NEDİR?

TAKS, KAKS, EMSAL  gibi kavramlar bir arsa üzerine yapılacak bina alanı ile doğrudan ilgili kavramlardır. TAKS: Taban Alanı Kat Sayısının kısaltması olup bir binanın taban alanının, arsanın en çok ne kadarını kaplayabileceğini […]

YAPI İNŞAAT ALANI

Yapı inşaat alanı: Işıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile […]

VAZİYET PLANI NEDİR?

Vaziyet planı: Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların; aplikasyon krokisindeki koordinatlara göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösterildiği, bahçe tanzimi, açık otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yaklaşım […]