İhbar İkramiyesi Kanunu

MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN Madde 1Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine […]

MAYIS 2022 VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/04/2022 05/05/2022 Mart 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 01/04/2022 05/05/2022 Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve […]