DEFTERLERİN KULLANILMAMIŞ SAYFALARI DA BEŞ YIL SAKLANMAK ZORUNDA MIDIR?

Noterden 300 sayfa yevmiye defteri tasdik ettirdiniz. İşler yoğun geçmedi ve sadece 100 sayfasını kullandınız. Dönem bittikten sonra süresinde Türk Ticaret Kanununa göre noterde kapanış tasdiki şerhi de yapıldı. Boş kalan 200 sayfayı arşivde gereksiz yer tutmasın diye koparıp atabilir misiniz? Yoksa boş sayfalar dahil defteri bir bütün olarak mı saklamak zorundasınız?

ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ENDEKSİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Tax Foundation ülkelerin vergi politikaları ile veriler toplamakta ve araştırmalar yayımlamaktadır. Ülkelere ilişkin veri ve bilgileri değerlendiren Tax Faundation Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi (The International Tax Competitiveness Index-ITCI) oluşturmaktadır. Endeks oluşturulurken, kırkın üzerinde vergi politikası unsuru dikkate alınıyor. Türkiye bu endekse göre kaçıncı sırada?

KONUT TAPU HARÇLARININ VERGİ ADELETİ EKSENLİ OLARAK YENİDEN DİZAYNINA İLİŞKİN ÖNERİ

Konut üzerinden alınan tapu harçları tamamen fiskal (gelir elde etme) amacına yöneliktir. Bu çalışmada, vergi adaleti eksenli olarak konut üzerinden alınan harçlara ilişkin öneri sunulmaktadır. Kişilerin ödeme gücü, aldığı konutun lüks olup olmaması, ilk kez konut sahibi olması gibi durumlar da dikkate alınarak artan oranlı harç uygulaması önerilmektedir.