İşyeri Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Sosyal güvenlik uygulamasında bildirimlerin ilgili mevzuatta belirlenen süreler içinde verilmesi gerekir. Aksi durumlar cezalı işlemle muhatap olma sonucunu doğurabilir. İşverenlerin işyeri bildirgesini vermeleri gereken süreye ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır: İşyeri Bildirgesinin […]

Sosyal Sigortalar Kapsamına Kimler Girer?

Kimlerin sosyal güvenlik kapsamında sigortalı olabileceğine ilişkin husus sigortalılık kapsamı altında incelenebilir. Buna göre 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik açısından sigortalılık kapsamına girebilecekler aşağıdaki gibidir: Sigortalılık Kapsamı – Kimler Sigortalı Olabilir? […]