Fiyat İstikrarı Nedir?

Fiyat istikrarı, kişilerin, kurum ve kuruluşların yatırım, tüketim ve tasarrufa ilişkin kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Başka bir ifade ile fiyat istikrarı; ekonomik kararlarda dikkate […]

Merkez Bankasının Denetimi

TCMB’nin Dış Organlarca Denetimi TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca Başkan tarafından, Banka faaliyeti ile uygulanmış ve uygulanacak olan para politikası hakkında, her yıl Nisan ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanına rapor sunulmaktadır. Banka, faaliyetine […]