Bağımsız Denetim Ağı Nedir?

Bağımsız Denetim mevzuatı ve uygulamaları açısından Denetim Ağı: Bağımsız denetim kuruluşlarının veya denetim üstlenen bağımsız denetçilerin aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın; kâr veya maliyet paylaşımını hedefleyen veya ortak bir mülkiyet, […]

Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: 62030549-120[40-2014/891]-14193    19/02/2016 Konu :Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, […]

Özelge: Kiralanan işyerinin bir bölümünün başka kişiye kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirinin gelir vergisi ve KDV açısından durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-272   20/07/2010 Konu : Kiralanan işyerinin bir bölümünün başka kişiye kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirinin gelir vergisi ve […]