31 Aralık 2018’de Yapılacak Değerlemede Dikkate Alınacak Döviz Kurları

Aşağıda, döviz kurları ve efektif alış rakamlarına yer verilmiştir. Kasadaki banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde efektif alış kurları dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca 28.12.2018 tarihinde belirlenen ve 31.12.2018 tarihinde geçerli olan döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planları

Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programının Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümünün 1 numaralı icraatı “HMB-01 Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması”dır. 

Dolayısıyla 2019 un ilk çeyreğinde hazırlanması planlanan kayıtdışı eylem planı, sonraki dönemde uygulama safhasına geçecektir. Bu kapsamda önceki eylem planlarını bir arada sunmak istedik.