Eşitlik İlkesi

Eşitlik ilkesi, birbiriyle aynı hukuksal durumda olanların aynı hükümlere tabi olmasını ifade eder. İdarenin, hukuki durumu aynı olanlara kamu hizmetini eşit bir şekilde sunması ve herhangi bir ayrımda bulunmaması demektir. Bu ilke, […]

Kanunlara Uygunluk İlkesi

Kanunlara uygunluk ilkesi, İdarenin her türlü görünümünün başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve diğer düzenleyici işlemlere dayanmasını, İdarenin yasaları uygularken ve takdir yetkisini kullanırken hakkaniyeti de gözetmesini, İdarenin kendisine […]