Medeni Hukukta İspat Kuralları

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun “İspat Yükü” başlıklı 6 ncı maddesine göre, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” TMK’nın 7 inci maddesinde ise “Resmi […]

Güncel Büyükşehir Belediyeleri Listesi

Büyükşehir belediyeleri listesi. Mayıs 2020 itibariyle büyükşehirler aşağıdaki gibidir: İL Büyükşehir Adana  Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara  Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya  Antalya Büyükşehir Belediyesi Aydın  Aydın Büyükşehir Belediyesi Balıkesir  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bursa […]

Vergi İncelemesi Nerede Yapılır?

Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve […]