Maliyet Bedeli Esası

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.
Maliyet Bedelini Oluşturan Unsurlar, Ödemeler
Hangi İktisadi Kıymetler Maliyet Bedeli İle Değerlenir?

Öz Sermaye/Öz kaynak Nedir?

Öz Sermaye (Öz Kaynak) Nedir? Öz kaynak olarak da isimlendirilen öz sermaye; işletme sahip veya sahiplerinin işletmedeki payına  verilen isimdir. Öz sermaye, girişimcinin işletmeye koyduğu varlığı ifade eder. Vergi Usul Kanununun 192 […]