Bütçeden Yardım Yapılması

5018 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki gibidir: “Bütçelerden yardım yapılması Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, […]

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?

Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir.

Yedek Ödenek Nedir?

Yedek ödenek 5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Yedek Ödenek; Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmetleri gerçekleştirmede ödeneklerin yetersiz kalması veya öngörülmeyen hizmetler söz konusu olması durumunda genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar konulabilen ödenektir. 

SAYIŞTAY DENETİM TÜRLERİ

Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsamaktadır. Düzenlilik Denetimi a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, […]