Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Sayı:E-99779835-202.99-20404225 sayılı Genelge ile 5510 sayılı Kanunun Madde Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması söz […]