2019 YILINDA GEÇERLİ YARGI HARÇLARI

Yargı işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir. Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye […]

Yıllık harçlar ne zaman ödenir?

492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca bazı harçlar yıllık olarak ödenir. Yıllık harçlar olarak isimlendirilen her yıl ödenmesi gereken harçların ödeme zamanı nedir?

Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılmaktadır. Mükelleflerin tahakkuk için herhangi bir işlemde bulunmasına gerek yoktur.

VERGİ TEVKİFATI, STOPAJI VEYA KESİNTİSİ NEDİR?

Tevkifat kelimesi parasal konularda “kesintiler” anlamına gelmektedir. Aslında ödeme yaparken, ödeme yapan kişi ödenecek paranın bir kısmını kesmektedir.

Vergi tevkifatı ise, ilgili mevzuat uyarınca ödemeler sırasında, ödemenin ilgili olduğu verginin tamamı veya bir kısmının ödeme yapan tarafından kesilip ilgili vergi dairesine ödenmesini ifade eder.

Peştamallık Nedir?

Doğru yazımı Peştamallık olan kavram, çoğu kez yanlış bir şekilde peştemallık olarak yazılmaktadır.  Peştamallık uygulamada, şerefiye veya hava parası olarak da adlandırılmakta olup, bir ticari işletmenin devri sırasında, o işletmenin aktifinde bulunan […]