İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, bazı KDV ödemelerinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesine izin verilmemektedir. Bu kapsamda indirilemeyecek kdv konusu KDV Kanununun 30 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:

Açık Piyasa İşlemleri – APİ Nedir?

Açık Piyasa İşlemleri – APİ (Open Market Operations – OMO)
TCMB’nin para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk lirası karşılığında;

menkul kıymetlerin kesin alım satımı,
geri alım vaadi ile satımı (repo),
geri satım vaadi ile alımı (ters repo) işlemleri ile
Türk lirası depo alınması ve verilmesi i
işlemleridir.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (EU-Defined General Government Debt Stock)
Belirli bir tarih itibarıyla, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını ifade eder.

TC MERKEZ BANKASININ TARİHÇESİ

Osmanlı Döneminde Merkez Bankası Osmanlı Devletinin klasik örgütlenme düzeninde Para miktarının ayarlanması Kredi hacminin düzenlenmesi Altın ve döviz rezervlerinin yönetimi İç ve dış ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi ekonomik faaliyetler; hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, […]

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanının (Guvernör) başkanlığı altında, Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur. Hazine […]

Senyoraj Geliri Nedir?

Senyoraj veya Sinyoraj Geliri Nedir Senyoraj veya sinyoraj geliri, paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark nedeniyle elde edilen gelirdir. Örneğin, 50 TL’lik bir banknotun basım maliyetinin 80 kuruş olduğunu […]