Özelge: Başlangıçta yıllara sari olmayıp daha sonra yıllara sari inşaat vasfını kazanan inşaat işlerinde tevkifat uygulaması Hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıMükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.08.2011SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-1425KONU : Başlangıçta yıllara sari olmayıp daha sonra yıllara sari inşaat vasfını kazanan inşaat işlerinde tevkifat […]

Özelge: Borçlu ve kefili hakkında aynı anda icra takibi başlatılması halinde alacaklı tarafından şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK-1-23670]-1098808 29.09.2022 Konu : Borçlu ve kefili hakkında aynı anda icra takibi başlatılması halinde alacaklı tarafından şüpheli […]

Özelge: Arsa İçin Ödenen Bedelin Geç Ödenmesi Durumunda Ödenen Gecikme Zammının Maliyete mi Ekleneceği yoksa Gider mi Yazılacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 97338759-105[2019-VUK-09]-86631 30.09.2022 Konu : Arsa İçin Ödenen Bedelin Geç Ödenmesi Durumunda Ödenen Gecikme Zammı İlgide kayıtlı özelge talep […]

Özelge: Gider kısıtlaması nedeniyle gider yazılamayan KDV ve ÖTV tutarının aracın maliyetine eklenip eklenilemeyeceği hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : E-11395140-105[VUK-1-63]-1128534 05.10.2022 Konu : Gider kısıtlaması nedeniyle gider yazılamayan tutarın aracın maliyetine eklenip eklenilemeyeceği hk. İlgide kayıtlı […]

Özelge: SGK prim teşvik tutarlarının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 84098128-120[48-2019/2]-580682 03.11.2022 Konu : SGK prim teşvik tutarlarının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı İlgi : …. […]

Özelge: Ücretlinin, serbest meslek erbabı eşi adına ödediği “geri ödemeli hayat sigortası priminin” kendi ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120[61-18/15]-556569 30.11.2022 Konu : Ücretlinin, serbest meslek erbabı eşi adına ödediği “geri ödemeli hayat sigortası priminin” […]

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak 542 Sıra Nolu VUK Tebliği ile İlan Edildi.

2023 yılında uygulanacak pek çok maktu vergi ve hadler ile ceza ve diğer maktu tutarlar için geçerli olacak 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) Ekim 2022 Yİ-ÜFE rakamlarının belli olması ile hesaplandı. […]