TÜTÜN FONU NEDİR? NİÇİN KURULDU? NİÇİN KALDIRILDI?

Tütün fonu, yerli tütünün desteklenmesi amacıyla 3 Haziran 1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunla ihdas edilmiştir.
Tütün fonunun oluşturulması ile bir yandan ithal tütün ve tütün mamulleri üzerine ilave bir yük getirerek yerli tütüne koruma sağlama, diğer yandan elde edilen gelirle hem tütün yetiştiricisinin hem de tütün sektörünün geliştirilmesine hizmet etme gibi iki yönlü fonksiyon icra etme amacı güdülmüştür.

Konut ve İşyerleri İçin 2019 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarını tespit ve ilan eden Belediye Gelirleri Genel Tebliği 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre 2019 yılında geçerli olacak çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda sunulmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi 2019 Yılı İstisna Hadleri ve Tarife Cetveli

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak istisna hadlerinin 2019 yılı için geçerli olacak tutarları ili tarifelerde uygulanacak yeni tutarlar 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Buna göre 2019 yılı VİV istisna tutarları aşağıda sunulmuştur. 

2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra no 60) ile 2019 yılında Değerli Kağıt bedelleri tespit edilmiştir. 2019 yılında geçerli Değerli Kağıt Bedellerine ilişkin Tebliğ aşağıda sunulmuştur.