RASYO (ORAN) ANALİZLERİ

Mali analiz teknikleri içinde yer alan analizlerden birisi de oran analizleridir. Oran analizi, rasyo analizi olarak da isimlendirilir.

Aşağıda temel rasyo (oran) analizleri ve bu analizlerin temel amacını özet şekilde yer almaktadır.

  • Likidite Rasyoları : Kısa vadeli borç ödeyebilme yeteneğini ölçmede kullanılır.
  • Faaliyet Rasyoları : Firmada kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını analizde kullanılır.
  • Kaldıraç Rasyoları : Firmanın borç kullanma derecesini gösterir.
  • Kârlılık Rasyoları : Yatırım ve satışlardan sağlanan verimliliği değerlendirmede kullanılır.
  • Büyüme Rasyoları : Firmanın gelişme durumunu ölçer.
  • Değerleme Rasyoları : Firmanın performansının değerleme ölçüsüdür.