Etiket: 103 verilen çekler hesabı işleyişi

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ NİTELİĞİ

İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ İŞLEYİŞİ

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak, çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.