Etiket: 11 Menkul Kıymetler Grubu

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

110 Hisse senetleri hesabı Tekdüzen Hesap Planında 11 Menkul Kıymetler grubu altında yer alır. 110 hisse senetleri hesabı; işletmelerin geçici olarak elde tutmak amacıyla aldığı hisse senetlerini izlediği hesaptır. Hisse senetleri alındığı zaman 110 Hisse Senetleri Hesabının borcuna kaydedilir. Hisse senetleri satıldığı zaman hesabın alacağına kayıt işlemi yapılır.