Etiket: 120 alıcılar hesabının bölümlenmesi

120 ALICILAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

120 Alıcılar Hesabı, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir.
Alıcılar hesabı toplu hesaptır. Her alıcının hesabı yardımcı defterlerde izlenir. İşletme ihtiyaçlarına göre gruplamalar da yapılabilir.