Etiket: 1905 sayılı kanun beyan

İhbar İkramiyesinin Beyan Şekli ve Uygulanacak İstisna Tutarı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde; alacağınız ihbar ikramiyesinin 1/3’lük kısmının tarafınıza ödeneceği belirtilerek, bu ödemeye ilişkin olarak verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde ihbar ikramiyesinin tamamının mı, 1/3’lük kısmının mı beyan edileceği ile istisna tutarının nasıl uygulanacağı hususundaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.