Etiket: 2 No.lu KDV Beyannamesi

Özelge: Yayıncılık Faaliyetinde KDV İade Talebi Hk.

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV Ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV2/13/I/2019/42]-E.338325 10.12.2020 Konu : Yayıncılık faaliyeti çerçevesinde 3065 sayılı Kanunun 13/n maddesi kapsamındaki iade talebi. […]

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Uygulaması

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Birinci maddesine göre, bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi […]

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI, TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT TEVKİFAT KDV’NİN BEYANI VE İNDİRİMİ

KDV’de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet […]