Etiket: 200 m2 yi geçmeyen tek mesken

Özelge: Sadece Nafaka Geiri Elde Eden ve Başkaca Geliri Olmayanların İndirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi Uygulamasından Yararlananıp Yararlanamayacağı

Özet: 200 metrekarenin altında meskeni bulunan vatandaş, nafaka geliri dışında başkaca bir gelirinin bulunmadığını belirterek, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisinden yararlanıp yararlanamayacağını vergi idaresinden sormuştur. İdare indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisine ilişkin […]