Etiket: 2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesi:

VERGİ REKORTMENİ KİMDİR? 2016 YILI KURUMLAR VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ

Vergi rekortmeni, ilgili vergilendirme döneminde adına en çok vergi tahakkuk eden mükellefleri ifade eder. Vergi rekortmenleri, Türkiye geneli veya il bazında açıklandığı gibi kurumlar ve gelir vergisi bazında da açıklanmaktadır. Aşağıda 2016 vergilendirme dönemine ait olup 2017 yılında açıklanan kurumlar vergisi rekortmenleri listesine yer verilmiştir. 

Türkiye’de tahakkuk eden vergi açısından ilk 100’e giren kurumlar vergisi mükelleflerine yer verilmiştir. Ancak, söz konusu mükelleflerden 27’si bilgilerinin açıklanmasını istemediği için listede isimleri ve diğer bilgileri gözükmemektedir.