Etiket: 2017 değerli kağıt bedelleri

Değerli Kağıt Nedir? Değerli Kağıtlar Listesi

Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri”değerli kağıt” sayılır.
21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.