Etiket: 2017 yılında ek mali tabloları düzenlemek zorun olan mükellefler

Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler ve Parasal Limitler 2007-2018

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulana Genel Tebliğinin “IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması” bölümünde mali tablolar “temel mali tablolar” ve “diğer mali tablolar” şeklinde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Uygulamada ve literatürdü diğer mali tablolar genellikle “ek mali tablolar” olarak adlandırılmıştır.
2018 yılında Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler, 2017 yılında aktif toplamı veya net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşanlardır (2017 yılında belirlenen yeniden değerleme oranı %14.47’dir): 

2017 yılı AKTİF TOPLAMI 16.727.800,- TL veya
2017 yılı NET SATIŞLAR TOPLAMI 37.172.600,- TL üzeri olanlar.