Etiket: 2018 bütçe

2017 Yılında Ekonomik Canlanmayı Teşvik Tedbirlerinin Bütçeye Etkisi ne oldu? 2018 Bütçesi Daha Az Müdahaleci Maliye Politikasına mı İşaret Ediyor?

Ekonomik canlanmayı teşvik etmek amacıyla uygulamaya konulan tedbirlerin
bütçeye etkisi 2017 yılında 10,5 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu etkinin 6.7 milyar lirası vergi gelirlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. Başka bir deyişle, ekonomiye canlandırma amaçlı olarak yapılan vergi harcamaları (tax expenditure) 2017 yılında 6,7 milyar lira olmuştur. Bu rakamın 2018 yılında 3.9 milyar liraya düşmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla 2018 yılında daha az müdahaleci bir maliye politikası ile karşı karşı kalacağız.