Etiket: 2018 yılı gelir vergisi tarifesi

Artan Oranlı, Düz Oranlı ve Azalan Oranlı Vergi Tarifeleri Nedir?

Artan oranlı vergileme; mükelleflerin ödeme güçleri göz önünde bulundurularak artan oranlarda vergilendirilmesi, yani matrah arttıkça vergi oranının da yükselmesidir.

Artan oranlı vergilemenin alternatifi “Düz Oranlı Vergileme”dir. Matrahın her düzeyine uygulanacak olan vergi oranının sabit kaldığı tarife, düz oranlı vergi tarifesi olarak tanımlanmaktadır.