Etiket: 2018 YILI HARÇ TUTAR VE ORANLARI

2018 YILINDA GEÇERLİ TUTAR VE ORANLARA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 80)

Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 80)

Resmî Gazete 29 Aralık 2017 CUMA Sayı : 30285 (Mükerrer)