Etiket: 2019 AGİ

Ailevi Durumuna ve Çocuk Sayısına Göre 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari geçim indirimi kişinin medeni durumu, çocuk sayısı eşinin çalışıp çalışmaması gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Asgari geçim indirimi hesaplanmasında önce 12 aylık asgari ücret tutarı bulunur (12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı = 12 X 2.558,40 TL = 30.700,8 TL. ). Sonra ücretlinin durumuna göre Kanunda belirtilen oranlar dikkate alınarak toplam uygulanacak oran hesaplanır. Ücretlinin durumuna uygun oran 12 aylık asgari ücret toplamı ile çarpılır. Bulunan tutar vergi tarife cetvelindeki en alt dilimdeki oran olan %15 ile çarpılır. Çıkan tutarın her ay 1/12’si ücretlinin ödenecek vergisinden asgari geçim indirimi olarak düşülür.