Etiket: 2019

Yemek Parasının Ne Kadarı Sigorta Primi Hesabında İstisnadır?

İşverenler çalışanlarına dört farklı şekilde yemek yardımı yapabilirler; 1-Nakdi yemek parası ödenmesi (İstisna sırının üzeri SGK Primi matrahına eklenir) 2- Yemeğin işyerinde hazırlanarak çalışanlara verilmesi (SGK Primi matrahına eklenmez) 3- Dışardan işverence […]

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI 1995’TEN GÜNÜMÜZE

399 sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları 1995’ten günümüze Belirleyen Mevzuatın Türü Geçirlilik Tarihi Ücret Tavanı (TL/YTL) BÜTÇE KANUNU 1.1.1995-31.3.1995 33.000.000 BÜTÇE KANUNU 1.4.1995-14.4.1995 35.500.000 95/6749 S.BKK 15.4.1995-14.11.1995 44.500.000 95/7492 […]

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI: 1970’TEN GÜNÜMÜZE

En yüksek Devlet Memuru aylığı çeşitli maaş hesaplamalarında kullanılan bir unsurdur. Aşağıda dönemler itibariyle 1970’ten günümüze en yüksek devlet memuru aylığı rakamları sunulmuştur: Tablo: 1970’ten gönümüze en yüksek devlet memuru aylığı Yürürlük […]

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

Sürücü belgesi, ehliyet almak veya yenilemek isteyenlerin 2019 yılında ödemesi gereken harç, değerli kağıt ve polis teşkilatını güçlendirme vakfına ödemeleri gereken tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri 2019

Cep Telefonu Telsiz Kullanım Ücreti

Cep telefonları üzerinden her yıl için cep telefonu telsiz kullanım ücreti alınmaktadır. Cep telefonu telsiz kullanım ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Buna göre yıllar itibariyle cep telefonu telsiz kullanım ücreti; 

2019 yılı 27,86 TL,
2018 yılı 22,52 TL, 
2017 yılı 19,68 TL
olarak uygulanmıştır. 

Merkez Bankaları Faiz Oranları Temmuz 2019

Seçilmiş merkez bankalarının 2019 temmuz ayı itibariyle faiz oranları aşağıda sunulmuştur. TCMB 24,00% FED 2,50% ECB 0,00% BOE 0,75% SNB -0,75% RBA 1,00% BOC 1,75% BOJ -0,10% CBR 7,50% RBI 5,75%

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TORBA KANUN TEKLİF TAM METİN

8 Temmuz 2019 tarihinde Meclise sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 8 Temmuz 2019 tarihinde Meclise sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (yeni torba yasa) tam metni, genel gerekçe ve madde gerekçelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: