Etiket: 2020 kurumlar vergisi oranı

Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergi Oranı Yüzde Kaçtır?

Kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kurumlar vergisi oranı, kurum kazancı üzerinden %20’dir. 7061 sayılı kanunun 91 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa Eklenen Geçici madde ile Kurumlar Vergisi Oranları 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak belirlenmiştir.  İlgili düzenleme aşağıdaki gibidir: