Etiket: 213 sayılı yasaya muhalefet

YARGITAY KARARI: VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇUNA İLİŞKİN SAHTE FATURA ASILLARI VEYA ONAYLI ÖRNEKLERİ DOSYADA YER ALMALIDIR.

Gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından, suça konu fatura asılları ya da onaylı örneklerinden kanaat oluşturacak sayıda temin edilip dosya arasına konulması ve incelenerek, kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,