Etiket: 240 sıra no.lu VUK Tebliği

Vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak.

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 510 Sıra No.lu VUK Tebliği ile 240 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Değişikli ile bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.

Tebliğ metni aşağıdaki gibidir: