Etiket: 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

2018 Yılında da Geçerli Olacak Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları Muhasebat Genel Tebliğleri ile ilan edilmektedir. 

Kamu Mali Yönetimi kapsamında parasal sınırların belirlendiği Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ekindeki tabloya göre 2018 yılında da geçerli olacak kanuni faiz oranı ve temerrüt faiz oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur: