Etiket: 4503 sayılı Kanun gerekçesi

4503 Sayılı Kanun Gerekçesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.1.2000 tarihinde kararlaştırılan “Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülent […]