Etiket: 5018 sayılı kanun

Gelir Politikası ve İlkeleri

5018 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkelerine yer verilmiştir: “Gelir politikası ve ilkeleri Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda […]

Yeni Ekonomi Programı (YEP) Vergi Konusunda Ne Söylüyor?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin önemli aşamasını ifade eder.  5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci onaylanan orta vadeli programın Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar. Kanuna göre orta vadeli programın en geç Eylül Ayının ilk haftası sonuna kadar hazırlanması gerekir. 

20 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından Yeni Ekonomi Programı (YEP) (New Economy Program- NEP) adıyla açıklanan 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) metni kamuoyu ile paylaşıldı. 

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) Tam Metni

Orta Vadeli Program (OVP), kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan bir belgedir.
20 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından Yeni Ekonomi Programı (YEP) (New Economy Program- NEP) adıyla açıklanan 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) metni ektedir.