Etiket: 5510 sayılı kanuna bağlı idari para cezaları asgari ücret 2018

2018 YILI ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ SOSYAL GÜVENLİK UNSURLARININ YENİ TUTARLARI

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ PARAMETRELER
Mevzuatımızda pek çok parametre asgari ücrete endekslenmiştir. Asgari ücretteki değişmelere bağlı olarak bu parametreler de değişmektedir. 

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren brüt asgari ücret 2.029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12.-TL olarak açıklanmıştır. Yeni asgari ücret rakamlarına göre değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamların yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere yeni parametreler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.