Etiket: 5746 sayılı kanun

Özelge: Gece çalışma tazminatlarının 5746 sayılı Kanun desteklerinden (Ar-Ge) yararlanıp yararlanayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile gece çalışma tazminatlarının 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda düzenlenen sigorta prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği ve damga vergisi desteği kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.