Etiket: 7061 sayılı Kanun

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:72

7061 sayılı Torba Yasa ile Emlak Vergisi Kanununa Eklenen geçici 23 üncü madde ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin fahiş artışına sınır getirmeye yönelik düzenleme yapılmıştır. 72 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bu düzenlemeye ilişkin açıklama ve örneklere yer verilmektedir.