Etiket: 7103 sayılı kanun

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 sayılı Kanun Tam Metin

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanmıştır. Kanun, 6183 sayılı Kanundan Gelir Vergisi, Vergi Usul ve Özel Tüketim Vergisine kadar pek çok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıyor.