Etiket: 7143 sayılı Kanun yeni haklar

7143 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Sağlanan Yeni Haklar.

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici  ikinci madde ile, 7143 sayılı Kanunundan yararlanma hakkını kaybedenlere yeni haklar getirilmiştir. 

Yapılan düzenleme uyarınca, 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını tekrar elde edeceklerdir.