Etiket: 7161 sayılı kanun gerekçesi

7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 17.01.2019 tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tam metni ile genel ve madde gerekçeleri aşağıda sunulmuştur:
7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN