Etiket: 7162 sayılı kanun

İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İade Usulü ve İade Talep Dilekçesi Örneği

27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi konusunda 7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:306) ile belirlendi. Söz konusu Tebliğin ilgili kısmı aşağıda sunulmuştur:

7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ, GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ

18.01.2019 tarih ve 7162 sayılı  sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mini torba yasa olarak adlandırılan Kanunun tam metni aşağıda sunulmuştur. Ayrıca Kanunun genel gerekçeleri ile madde gerekçelerine de pdf formatı için 7161 sayılı kanun genel gerekçesi ve madde gerekçeleri için TIKLAYINIZ.