Etiket: açık fatura kapalı fatura ayrımı

AÇIK KAPALI FATURA AYRIMI VE HUKUKİ SONUÇLARI

Açık ve kapalı fatura ayrımı doğrudan mevzuatta yer almamakta, uygulamadan hareketle yapılmaktadır. Bir faturanın açık fatura veya  kapalı fatura olarak kabulü özellikle ödemenin yapılmış olduğuna karine teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır. 

Açık  Fatura:  Açık fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini faturanın düzenlendiği anda ödemeyip, sonradan ödeyecek olması durumunda düzenlenen faturadır.

Açık fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın ÜST kısmına basar.

Kapalı Fatura: Kapalı fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini, faturanın düzenlendiği anda ödemesi durumunda düzenlenen faturadır.