Etiket: adalet ilkesi

Neyin, Kimin, Ne Kadar Vergileneceğinin Kararı

Neyin, kimin, ne kadar vergileneceği konusunda aşağıdaki ilkeler söz konusu olabilir[1]:

1- Mali verim ilkesi: Vergi gelirlerinin mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması.

2- Adalet ilkesi: Kişilerin ödeme gücünü dikkate alarak, yatay ve dikey adaleti gözetecek şekilde vergileme.

3- İktisadi uygunluk ilkesi: Konulacak verginin ekonomik yaşamın gereklerine ve gelişmesine engel olmaması.

4- Siyasi uygunluk ilkesi: Siyasal iktidarın dayandığı güç veya kesimlerin çıkarları ile fazla çatışmayan kaynakları vergilemek.

Adam Smith’in Vergileme İlkeleri

Adam Smith’in Vergilendirme İlkeleri:  Adam Smith’in vergileme ilkeleri maliye literatürü açısından önem taşımaktadır. Adam Smith’in 1776 yılında yayımlanan The Wealth of Nations (Milletlerin Zenginliği) kitabında yer alan vergileme ilkeleri aşağıdaki gibidir: Adalet […]