Etiket: adem-i tahsis ilkesi

Bütçelemede Genellik İlkesi

Genellik ilkesi, devletin bütün gelir ve giderlerinin ayrı ayrı, birbirleriyle mahsup edilmeksizin, bütçede gösterilmesini ifade eder. 

Genellik ilkesinin tesis edilebilmesi için gelir ve giderlerin net değil, gayrisafi tutarları ile yer alması gerekir. Bütçede gelir ve giderlerin tam ve ayrı ayrı yer alması bütçede gayrisafilik ilkesi olarak isimlendirilir.