Etiket: adi ortaklık finansal kiralama

Ortaklardan Biri Adına Finansal Kiralama Yoluyla Alınan İş Makinasının Adi Ortaklığa Yansıtılıp Yansıtalamaycağı

İlgi (a) özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, adi ortaklık olarak inşaat taahhüt işleri ile iştigal ettiğiniz, adi ortaklık adına leasingle kiralama yapılamadığı için ortaklardan birisi adına leasingle iş makinası kiralandığı, iş makinasının adi ortaklıkta kullanıldığı ve kira bedelinin adi ortaklık tarafından ödendiği belirtilerek, kiralama faturalarının yansıtma faturasıyla ortaklık adına fatura edilmesinin vergisel anlamda herhangi bir yükümlülük getirilip getirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.