Etiket: Adli Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı

Tahsil Zamanaşımı Nedir? Genel Tahsil Zamanaşımı ile İdari ve Adli Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı

6183 sayılı Kanunun “Tahsil zamanaşımı” başlıklı 102 nci maddesinde “Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur…” hükmü yer almaktadır.