Etiket: af yapılandırm

Yeni Ekonomi Programı (YEP) Vergi Konusunda Ne Söylüyor?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin önemli aşamasını ifade eder.  5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci onaylanan orta vadeli programın Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar. Kanuna göre orta vadeli programın en geç Eylül Ayının ilk haftası sonuna kadar hazırlanması gerekir. 

20 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından Yeni Ekonomi Programı (YEP) (New Economy Program- NEP) adıyla açıklanan 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) metni kamuoyu ile paylaşıldı.