Etiket: amortisman ayırmada parasal limit

Amortisman Mevzuu (Konusu)

Amortisman Mevzuu VUK Madde 313 (Değişik birinci fıkra : 21/1/1983 – 2791/6 md.) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul […]