Etiket: amortismana tabi iktisadi kıymetler

Normal Amortisman Oranları ve İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürleri Tablosu

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile bu iktisadi kıymetler için öngörülen faydalı ömür ve normal amortisman oranları tablosu için TIKLAYINIZ. 

Yenileme Fonu Nedir?

Yenileme Fonu Nedir? “Yenileme fonu” iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satışından doğan kârların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eden bir vergi erteleme […]