Etiket: anayasa mahkemesi bireysel başvuru

Oda Yönetimini Eleştiren SMMM’ye Verilen Disiplin Cezasını İfade Özgürlüğüne Aykırı Bulan AYM Kararı

27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin YALÇIN Başvurusuna ilişkin 2014/5959 ve 06.02.2019 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlandı. 

Başvurunun konusunu, meslek odasının faaliyetlerine yönelik olarak dağıtılan bültende yer alan yazı nedeniyle meslek odasınca Mali Müşavire verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 

Anayasa Mahkemesi Kararı: Şikayet Dilekçesindeki İfadeler Nedeniyle Hükmedilen Tazminatın İfade Özgürlüğüne Aykırı Olduğu Hk.

Anayasa Mahkemesi 2015/1060 Başvuru Numaralı ve 26.12.2018 Karar tarihli YAVUZ TEKELİOĞLU’nun şikayet dilekçesinde kullanılan bazı ifadeler nedeniyle aleyhe tazminata hükmedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği yönündeki bireysel başvurusunu karara bağladı. 

Karar bilirkişilere karşı açılan ve bilirkişinin yanlı karar verdiği düşünülen durumlarda kullanılan ifadelerin (görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu koruma, kamu zararı gibi), ifade özgürlüğü açısından değerlendirilmesi açısından önemli. 
Başvuru konusu olayda davacı, başvurucunun şikayeti üzerine başlayan bir süreçte tıbbi bir vaka ile ilgili olarak görülen bir ceza davasında mahkemece atanan bilirkişiler arasındadır. Anılan ceza davasında davacının da aralarında bulunduğu bilirkişiler başvurucunun savlarına aykırı olan bir rapor sunmuşlardır. 

Anayasa Mahkemesi Kararı: Ford Motor Company’den Çifte Vergileme Düzenlemelerine Göre Fazladan Alınan Vergi Kesintisi Hk.

Anayasa Mahkemesinin, “FORD MOTOR COMPANY” tarafından yapılan 2014/13518 numaralı Bireysel Başvuruyu 26.10.2017 tarihinde karara bağladı. Karar, 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurunun konusu, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye’de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin idi. Bireysel başvuruya konu fazladan ödendiği iddia edilen vergi kesintisi tutarı, 9.738.652,46 TL’dir.