Etiket: arazi taşıtı mtv

1 OCAK 2018’DEN ÖNCE VE SONRA KAYIT VE TESCİL ETTİRİLEN OTOMOBİLLERİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

7061 sayılı Kanunla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rejimi önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişikliğin özü şudur: 01 Ocak 2018 öncesi tescil edilen söz konusu taşıtlar eski mtv sistemine göre vergilendirilecektir.  Dolayısıyla eski model araçlar nispeten daha cazip bir vergileme rejimine tabi olacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren tescil edilen araçlar ise yeni rejime tabi olacaktır. Aşağıda iki mtv vergileme rejimi ana hatları ve ilgili listelerle birlikte sunulmuştur.