Etiket: arsa ve üzerindeki bina için amortisman ayrılması

Özelge: Üzerinde Bina Bulunan Arsa İçin Amortisman Ayrılır mı?

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuzda, 20.. yılında satın alınan binaya ilişkin olarak Kurumunuz adına arsa ve bina için iki ayrı fatura düzenlendiğini ve bu iki fatura bedelinin “binalar” hesabında aktifleştirildiğini belirterek,

– Sadece bina için düzenlenen fatura bedeli üzerinden mi yoksa arsa ve bina toplam bedeli üzerinden mi amortisman ayrılacağı,

– 20.. yılı için kıst dönem (6 ay) dikkate alınarak amortisman ayrılması nedeniyle bakiye kıst döneme ilişkin amortisman tutarının 2011 yılında dikkate alınıp alınamayacağı,

hususlarındaki Başkanlığımız görüşleri sorulmuş olup