Etiket: avukatlık ücreti makbuz

AVUKATLIK ÜCRETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

Avukatlık Ücretinde Katma Değer Vergisi Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı […]