Etiket: ayırma ilkesi

Vergilemede Ayırma İlkesi (Prensibi, Kuramı) Nedir?

Vergilemede ayırma ilkesi, “ayırma prensibi” veya “ayırma kuramı” şeklinde de adlandırılmaktadır. 

Ayırma ilkesi, kişilerin elde ettiği gelir unsurlarına göre farklı vergilendirmeyi öngörür.  Emekten kaynaklanan ücret gelirlerinin sermaye gelirine kıyasla korunmaya ihtiyaç gösterdiği varsayımından hareketle ücretten, servet ve sermaye gelirlerine göre daha düşük oranda vergi alınması esasına dayanır.