Etiket: ayırma kuramı

Vergilemede Ayırma İlkesi (Prensibi, Kuramı) Nedir?

Vergilemede ayırma ilkesi, “ayırma prensibi” veya “ayırma kuramı” şeklinde de adlandırılmaktadır. 

Ayırma ilkesi, kişilerin elde ettiği gelir unsurlarına göre farklı vergilendirmeyi öngörür.  Emekten kaynaklanan ücret gelirlerinin sermaye gelirine kıyasla korunmaya ihtiyaç gösterdiği varsayımından hareketle ücretten, servet ve sermaye gelirlerine göre daha düşük oranda vergi alınması esasına dayanır. 

Mali Güce Göre Vergilendirme (Ödeme Gücü) İlkesi Nedir?

Anayasanın 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan mali güce göre vergilendirme sosyal devletin vergi adaleti ile ilgili bir ilkedir. 

Mali güce göre vergilendirme kişilerin ekonomik ve kişisel durumlarının göz önüne alınarak vergilendirilmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bu ilke ile vergi yükünün adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacına da ulaşılmaya çalışılır.