Etiket: aynı yardım

Çalışanlara Verilen Ramazan Kolisinden SGK Primi Kesilir mi?

İşverenlerin ramazan kolisi şeklinde çalışanlara yaptığı ayni yardımların değeri üzerinden SGK Primi kesilir mi? Bu soruya cevap verebilmek için bu şekildeki yardımın SGK primine esas ücrete eklenip eklenmeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinde SGK primi hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak ödemeler düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ödemelerin brüt toplamı prime esas kazanca dahil edilerek bunlar üzerinden SGK primi kesilecektir: